Betalingsvoorwaarden

De tarieven voor fysiotherapie zijn inclusief administratietijd, telefonische consulten en adviezen.

Consulten afgezegd binnen 12 uur worden voor 70% in rekening gebracht.

Per maand ontvangt u een overzichtsfactuur van uw behandelingen in de afgelopen maand. U kunt deze facturen indienen op uw zorgpolis voor paramedische vergoeding voor fysiotherapie.

De betaling geschiedt per pin direct na elk geleverde dienst van Nathalie Schaafsma Kliniek voor Fysiotherapie & Diagnostiek.

Fysiotherapie behandelingen van kinderen tot de leeftijd van 18 jaar wordt voor 100% vergoed vanuit de basisverzekering.

Nathalie Schaafsma Kliniek voor Fysiotherapie & Diagnostiek staat ingeschreven in alle bestaande en benodigde registers die zorgverzekeraars zien als registers van kwaliteit van de zorgprofessional in Nederland. Registratie in BIG-register & kwaliteitsregister (CKR).

Nathalie Schaafsma Kliniek voor Fysiotherapie & Diagnostiek is niet verantwoordelijk voor het wel of niet vergoeden, dan wel het percentage van de vergoeding, door de zorgverzekeraar van de cliënt. Dit is een individuele overeenkomst tussen u en de zorgverzekeraar.

In 2017 geldt een btw-vrijstelling voor ‘gezondheidskundige verzorging van de mens’ tot zorg uitgevoerd door BIG-beroepsbeoefenaren én behorende tot de uitoefening van hun BIG-beroep. Dat betekent concreet dat uw fysiotherapeutische behandeling door Nathalie Schaafsma Kliniek voor Fysiotherapie & Diagnostiek vrijgesteld is van btw.

Zodra u in betalingsverzuim verkeert, is Nathalie Schaafsma Kliniek voor Fysiotherapie & Diagnostiek gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan, de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

Indien u in verzuim verkeert, is Nathalie Schaafsma Kliniek voor Fysiotherapie & Diagnostiek gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor u rekening, de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 30,-.

Nieuws

Op onze blog leest u onder anderen over interviews, behandelingen en verzekeringen.

De kliniek

Lees meer over onze kliniek. De eerste kliniek die leefstijlverandering en medische zorg samenbrengt.

Contact

Heeft u een specifieke vraag waarmee wij u kunnen helpen? Contact opnemen kan makkelijk en snel!

Schaafsma

Kliniek voor Diagnostiek en Lijfstijl

Locatie Berg en Bosch
Professor Bronkhorstlaan 10, Gebouw 64
3723 MB Bilthoven

+31 (0)346 - 78 50 42
info@schaafsmakliniek.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
7.30 tot 19.30 uur

Zaterdag
8.00 tot 13.00 uur