Klachtencommissie

Hoe werkt de klachtencommissie van een beroepsorganisatie?
Als de klachtencommissie uw klacht heeft ontvangen, informeert zij u over de verdere procedure.
Daarbij kan aan u de vraag worden voorgelegd of u wilt proberen uw klacht eerst via bemiddeling tussen u en uw beroepsbeoefenaar op te lossen. U bent daartoe niet verplicht. U kunt ervoor kiezen om de klacht direct door de klachtencommissie te laten behandelen.

Bemiddeling
Kiest u voor bemiddeling, dan zal de secretaris van de klachtencommissie aan de beroepsbeoefenaar vragen of hij bereid is mee te werken aan bemiddeling. Is dit het geval dan wordt een bemiddelaar ingeschakeld.
Die neemt met u en de beroepsbeoefenaar contact op voor een bemiddelingsgesprek. Een bemiddelingsgesprek duurt in de meeste gevallen ongeveer een uur.
De bemiddeling wordt afgerond met een schriftelijke bevestiging van de resultaten van de bemiddeling en de eventueel gemaakte afspraken. Als het niet lukt de klacht via bemiddeling op te lossen, kunt u de klacht alsnog schriftelijk voorleggen aan de klachtencommissie.

Klachtencommissie
Om uw klacht goed te kunnen beoordelen, verzamelt de klachtencommissie alle informatie die zij daarvoor nodig heeft. Zij vraagt u en de beroepsbeoefenaar een schriftelijke toelichting te geven op wat er is gebeurd. Ook komt het voor dat de klachtencommissie u en de beroepsbeoefenaar uitnodigt voor een hoorzitting, waarin u een mondelinge toelichting kunt geven op uw klacht.
Na het onderzoek doet de klachtencommissie een schriftelijke uitspraak over uw klacht. Zij oordeelt of uw klacht gegrond, dan wel ongegrond is. Daarbij kan de commissie door middel van een aanbeveling aangeven welke maatregelen de beroepsbeoefenaar kan nemen om een soortgelijke klacht in de toekomst te voorkomen.

Nieuws

Op onze blog leest u onder anderen over interviews, behandelingen en verzekeringen.

De kliniek

Lees meer over onze kliniek. De eerste kliniek die leefstijlverandering en medische zorg samenbrengt.

Contact

Heeft u een specifieke vraag waarmee wij u kunnen helpen? Contact opnemen kan makkelijk en snel!

Schaafsma

Kliniek voor Diagnostiek en Lijfstijl

Locatie Berg en Bosch
Professor Bronkhorstlaan 10, Gebouw 64
3723 MB Bilthoven

+31 (0)30-7852428 
info@schaafsmakliniek.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
7.30 tot 19.30 uur

Zaterdag
8.00 tot 13.00 uur