Algemene Voorwaarden

Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van onze diensten en faciliteiten. Wij vragen u vriendelijk om deze voorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat u onze kliniek bezoekt.

  1. Aanvaarding van de voorwaarden:

Door gebruik te maken van de diensten van de Schaafsma Kliniek, stemt u automatisch in met deze algemene voorwaarden.

 

  1. Medische dienstverlening:

De medische diensten die wij aanbieden zijn gebaseerd op professionele normen en richtlijnen. U dient zich bewust te zijn van mogelijke risico's en gevolgen van medische behandelingen.

 

  1. Vertrouwelijkheid en privacy:

Wij behandelen uw persoonlijke en medische informatie met de hoogste mate van vertrouwelijkheid volgens onze privacyverklaring en toepasselijke wetgeving.

 

  1. Afspraken en annuleringen:

Voor het maken, verzetten of annuleren van afspraken gelden onze specifieke afsprakenregels, zoals vermeld op de website.

 

  1. Klachtenprocedure:

Indien u een klacht heeft, volgt u onze klachtenprocedure zoals uiteengezet op de website.

 

  1. Betalingsvoorwaarden:

Onze betalingsvoorwaarden, inclusief informatie over facturering en vergoedingen, zijn beschikbaar op onze website.

 

  1. Aansprakelijkheid:

Schaafsma Kliniek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van onze diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.

 

  1. Intellectueel eigendom:

De inhoud van onze website, teksten, afbeeldingen en andere materialen zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om deze materialen zonder toestemming te gebruiken.

 

  1. Wijzigingen in voorwaarden:

Schaafsma Kliniek behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden op onze website gepubliceerd.

 

  1. Toepasselijk recht:

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

 

Wij streven ernaar om onze diensten op een professionele en zorgvuldige manier aan te bieden. Mocht u vragen hebben over deze algemene voorwaarden of enige andere aspecten van onze kliniek, neem dan gerust contact met ons op.

Schaafsma

Kliniek voor Diagnostiek en Lijfstijl

Locatie Berg en Bosch
Professor Bronkhorstlaan 10, Gebouw 64
3723 MB Bilthoven

+31 (0)30-7852428 
info@schaafsmakliniek.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
7.30 tot 19.30 uur

Zaterdag
8.00 tot 13.00 uur