Bedrijfsvitaliteit

 Duurzame Verzuim Oplossing (DVO)

logo-DVO_Tekengebied 1
“Transparante begeleiding in een duurzame oplossing voor werkgever én werknemer richting een vitale organisatie. Zodat u tijd heeft voor uw core business…”

Wij ondersteunen werkgevers bij verzuim en preventie

Herkent u dit?

Als werkgever heeft u wellicht ook (regelmatig) te maken met de volgende zaken:

  • Onvoldoende duidelijkheid over verzuim (percentage, kosten, chronisch, terugkerend, welk niveau in de organisatie et cetera);
  • Privacy werknemer maakt daadkrachtige aanpak lastig;
  • Mogelijke belangenverstrengeling werkgever/werknemer;
  • Onduidelijke diagnose;
  • Moeizame communicatie.

Op het moment dat uw werknemer verzuimt staat u, als werkgever, vaak met uw rug tegen de muur. DVO begrijpt heel goed dat uw werknemer ook uw kapitaal is en dat bij verzuim uw kapitaal in andermans handen terechtkomt. Het is van groot belang dat u er 100% vertrouwen in heeft dat het goed komt. Op basis van onze ruime kennis en ervaring begrijpen wij dat als geen ander.

DVO is onderdeel van de Schaafsma Kliniek en helpt werkgevers én werknemers om adequaat te reageren bij verzuim. Zo kunnen de kosten van het ziekteproces verlaagd worden.

ziekkantoor

Wat onderscheid DVO? 

DVO-Pyramide1
  • Medisch en paramedische diagnostiek (fysiek en mentaal). Medische specialisten en therapeuten in de kliniek aanwezig.
  • Continuïteit van de trajectbegeleiding (verzuim en preventie).
  • Belangen behartigen van de werkgever/werknemer (transparantie).
  • Snel inzetbaar.

Doordat DVO een onderdeel is van de Schaafsma Kliniek is alles binnen de kliniek aanwezig. Het diagnostisch proces vind plaatst in de kliniek. De behandeling/therapie kan plaatsvinden op de gewenste locatie. De kliniek heeft diverse medische en paramedische specialisten in dienst zodat uw werknemer volledig binnen een multidisciplinair team behandeld en begeleid wordt. Wij zorgen voor de continuïteit van het proces en werken samen met de bedrijfsarts/dienst.

U kunt erop vertrouwen dat wij onze uiterste best doen om uw belangen te behartigen.

Uitgangspunten

De Arbowet verplicht bedrijven om samen te werken met een bedrijfsarts of arbodienst. Deze overeenkomst moet worden vastgelegd in het zogenaamde basiscontract. Iedere werkgever moet beschikken over een basiscontract met een arbodienst of bedrijfsarts. De werkgever is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het contract.

Arbodienst en het verplichte proces

 

Bij verzuim van een medewerker komt de bedrijfsarts vaak pas in week acht in het vizier. Een bedrijfsarts beoordeelt vooral de belastbaarheid van de werknemer en welke werkbelasting hierbij hoort daarnaast adviseert de bedrijfsarts en draagt hij/zij zorg voor een veilig en gezonde werkplek voor de werknemer. Een arbodienst is dus vooral een bedrijfsarts en geen brede dienstverlener op HR-gebied. Als bijvoorbeeld een groot gedeelte van het verzuim niets met een ziekte of met een slechte werkplek te maken heeft dan kan de bedrijfsarts/dienst niet de juiste zorg bieden.

Het kan zijn dat uw werknemer voordat er contact gelegd is met de bedrijfsarts al zelf stappen heeft ondernomen om het probleem aan te pakken. Hij/zij kan rechtstreeks naar bijvoorbeeld de huisarts, fysiotherapeut, maatschappelijk werker, psycholoog of leefstijlcoach gaan.

Vaak zien we dat deze zorgverleners en coaches als één pitter fungeren en niet samenwerken. Dit maakt hen kwetsbaar en hebben daardoor niet alle kennis in huis. Daardoor komt wellicht de efficiëntie van het proces in het gedrang. Resultaten laten dan op zich wachten. Dat is niet motiverend voor uw medewerker en is daardoor ook niet bevorderlijk voor het herstel.

Het proces bij de Arbodienst ziet er nu als volgt uit:

Afbeelding1

Integrale aanpak

Wij geloven echter in een integrale aanpak. Het belang van een doeltreffende diagnose en de beste behandeling, in combinatie met transparantie, maakt het verzuimtraject van uw werknemer aanzienlijk korter. En dus minder kostbaar. Vaak zien wij werknemers in de kliniek met fysieke- en/of lichamelijke klachten wat hen hindert om te kunnen werken. Vaak ligt de oorzaak niet aan het werk maar uit het zich wel op het werk. De oorzaak van verzuim is vaak niet bekend zowel bij de werknemer zelf als bij de arbodienst/arts en laat staan bij u als werkgever.

Het team van de Schaafsma Kliniek zet zich in op duurzame verzuim oplossing door middel van onderzoek (fysiek en mentaal), diagnostiek en behandeling/begeleiding.

Contact

Heeft u specifieke vragen? Loopt u ergens tegenaan? Of wilt u iets anders achterlaten? Laat een bericht achter en wij zullen zo snel mogelijk antwoorden!

Ontwerp zonder titel - 2023-08-30T151641.643
Invalid Email
Invalid Number

Lees hier hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.     

Please check the captcha to verify you are not a robot.

Schaafsma

Kliniek voor Diagnostiek en Lijfstijl

Locatie Berg en Bosch
Professor Bronkhorstlaan 10, Gebouw 64
3723 MB Bilthoven

+31 (0)30-7852428 
info@schaafsmakliniek.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
7.30 tot 19.30 uur

Zaterdag
8.00 tot 13.00 uur