Privacyverklaring

Privacyverklaring

Via deze website (www.schaafsmakliniek.nl) Schaafsma Kliniek voor Diagnostiek & Lijfstijl, ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30242477, worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.

Schaafsma Kliniek voor Diagnostiek & Lijfstijl  acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Nederlandse en Europese privacywetgeving hieraan stellen. Dat betekent onder andere dat wij:

  • Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wij zijn de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij via de website verzamelen en gebruiken, met welke doelen wij dat doen, en hoe wij hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

 

Wij verzamelen op twee manieren persoonsgegevens op onze website
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken en om beter inzicht te krijgen in onze klanten. Zo kunnen wij onze diensten hierop afstemmen en rapporten opstellen over de websiteactiviteit. Voor het verzamelen van deze gegevens maken wij gebruik van Google Analytics. Zie hier voor het privacy beleid van Google Analytics.

Wanneer u onder het blad “recensie schrijven” ons mailt, verzamelen wij uitsluitend – de door u ingevulde – persoonsgegevens zoals uw naam, e-mailadres en recensie. Door het invullen en verzenden van uw recensie op onze website gaat u akkoord met het publiekelijk publiceren van uw recensie. De persoonsgegevens kunnen wij gebruiken om contact met u op te nemen naar aanleiding van de betreffende recensie. Wij bewaren deze persoonsgegevens zolang deze zichtbaar is op de website met een minimale duur van een jaar en maximaal duur van 5 jaar.

 

Hoe veilig zijn mijn (bijzondere) persoonsgegevens bij Schaafsma Kliniek voor Diagnostiek & Lijfstijl?
Wij hebben maatregelen genomen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens worden gestolen, verloren of op een andere wijze onrechtmatig worden gebruikt. Zo werken wij onder meer met veilige verbindingen en encryptie. Wij zullen de door u verstrekte persoonsgegevens nooit verstrekken aan derden, tenzij wet en regelgeving ons hiertoe verplichten. Wij zullen u dan eerst op de hoogte stellen.

 

Beveiliging
Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens op een passende manier worden beveiligd tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang. Onze website is voorzien van een SSL-certificaat, waardoor vertrouwelijke informatie versleuteld wordt verzonden en uw gegevens niet onderschept kunnen worden. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Websites van derden
Door gebruik te maken van deze website geeft u aan ons privacy beleid te accepteren. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonsgegevens die u ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld.

Dit privacy beleid is enkel van toepassing op de diensten van Schaafsma Kliniek voor Diagnostiek & Lijfstijl . U dient zich ervan bewust te zijn dat Schaafsma Kliniek voor Diagnostiek & Lijfstijl   en de websitebeheerder niet verantwoordelijk zijn voor het privacy beleid van andere websites en bronnen. Wij raden u aan de privacyverklaring van andere websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Hoe kan ik mijn recht tot inzage, correctie en/of verwijdering uitoefenen?
Indien u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen door ons een e-mail te sturen aan contact@schaafsmakliniek.nl. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen u adequaat te identificeren.

Wij zijn wettelijk verplicht binnen vier weken op uw verzoek te reageren. Op grond van Nederlandse en Europese privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen in deze privacy verklaring
Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 27 januari 2020. Schaafsma Kliniek voor Diagnostiek & Lijfstijl  behoudt zich het recht voor dit privacy statement te wijzigen. Wanneer de tekst wordt aangevuld of gewijzigd, zal dit kenbaar worden gemaakt in het privacy verklaring.

Nieuws

Op onze blog leest u onder anderen over interviews, behandelingen en verzekeringen.

De kliniek

Lees meer over onze kliniek. De eerste kliniek die leefstijlverandering en medische zorg samenbrengt.

Contact

Heeft u een specifieke vraag waarmee wij u kunnen helpen? Contact opnemen kan makkelijk en snel!

Schaafsma

Kliniek voor Diagnostiek en Lijfstijl

Locatie Berg en Bosch
Professor Bronkhorstlaan 10, Gebouw 64
3723 MB Bilthoven

+31 (0)30-7852428 
info@schaafsmakliniek.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
7.30 tot 19.30 uur

Zaterdag
8.00 tot 13.00 uur