Privacyverklaring

De privacy en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke en medische gegevens zijn van het grootste belang voor ons. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe de Schaafsma Kliniek uw gegevens verzamelt, gebruikt, beschermt en deelt. Wij vragen u vriendelijk om deze verklaring zorgvuldig door te nemen, zodat u begrijpt hoe wij omgaan met uw gegevens.

  1. Verzamelde gegevens:

Wij verzamelen persoonlijke en medische informatie die u vrijwillig verstrekt bij het maken van afspraken, tijdens consulten en bij andere interacties met onze kliniek.

 

  1. Gebruik van gegevens:

Uw gegevens worden gebruikt voor het verlenen van medische diensten, administratieve doeleinden, en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

  1. Vertrouwelijkheid:

Wij behandelen uw gegevens met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid en nemen strenge technische en organisatorische maatregelen om uw informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies of diefstal.

 

  1. Delen van gegevens:

Wij delen uw gegevens uitsluitend met derde partijen na uw uitdrukkelijke toestemming.

 

  1. Bewaartermijnen:

Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van medische diensten en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

  1. Uw rechten:

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Neem hiervoor contact met ons op.

 

  1. Cookies en tracking:

Onze website maakt gebruik van cookies voor analyse en verbetering van de gebruikerservaring. U kunt uw cookievoorkeuren instellen in uw browser.

 

  1. Hyperlinks naar andere websites:

Onze website kan links bevatten naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy regelementen van deze websites.

 

  1. Toestemming:

Door gebruik te maken van onze diensten stemt u in met het verzamelen en gebruiken van uw gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

 

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt door uw gegevens met ons te delen. Als u vragen heeft over onze privacyverklaring of de manier waarop wij uw gegevens behandelen, neem dan gerust contact met ons op.

Schaafsma

Kliniek voor Diagnostiek en Lijfstijl

Locatie Berg en Bosch
Professor Bronkhorstlaan 10, Gebouw 64
3723 MB Bilthoven

+31 (0)30-7852428 
info@schaafsmakliniek.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
7.30 tot 19.30 uur

Zaterdag
8.00 tot 13.00 uur