Betalingsvoorwaarden & Ongecontracteerde zorg

Hieronder vindt u onze betalingsvoorwaarden die van toepassing zijn op de verleende diensten. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van onze diensten.

 

1. Facturering en betaling:

De kosten voor de verleende diensten worden gefactureerd volgens de geldende tarieven en overeengekomen afspraken. De geldende tarieven kunt u vinden op onze website www.schaafsmakliniek.nl.

Facturen worden in rekening gebracht op basis van de geleverde diensten en eventuele aanvullende kosten, zoals materialen. Facturen worden per e-mail of per post verzonden.

 

2. Betalingstermijn:

Facturen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden betaald, tenzij anders overeengekomen.

 

3. Verzekering en vergoedingen:

Het is uw verantwoordelijkheid om te controleren of de geleverde diensten door uw zorgverzekering worden gedekt. Indien u in aanmerking komt voor vergoeding, dient u zelf de benodigde documentatie aan uw verzekeraar te verstrekken.

Wij raden u ten zeerste aan om onze website te raadplegen voor een actueel overzicht van de diensten waarvoor wij geen contracten hebben afgesloten met zorgverzekeraars. Hier vindt u specifieke informatie over welke diensten als ongecontracteerde zorg worden aangeboden.

 

4. Openstaande betalingen:

Bij uitblijvende betaling na de vervaldatum behoudt Schaafsma Kliniek zich het recht voor om administratiekosten en eventuele incassokosten in rekening te brengen.

Schaafsma Kliniek behoudt zich het recht voor om verdere dienstverlening op te schorten totdat openstaande betalingen zijn voldaan.

 

5. Annulering en no-show beleid:

Voor het annuleren of verzetten van afspraken gelden onze annuleringsvoorwaarden. Als u uw afspraak onverwacht moet afzeggen, dan raden wij u aan om dit 24 uur van tevoren te doen. Doet u dit korter dan 24 uur van tevoren dan zijn wij genoodzaakt om de volledige kosten voor uw behandeling in rekening te brengen.

Bij een no-show bereken wij de volledige kosten voor uw behandeling/afspraak.

 

6. Geschillen:

In geval van een betwisting over de facturering, dient u binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur contact op te nemen met de administratie van Schaafsma Kliniek om eventuele problemen op te lossen.

 

Als u vragen heeft over onze betalingsvoorwaarden of specifieke factureringskwesties, neem dan gerust contact met ons op.

 

Vergoeding ongecontracteerde zorg

 

Als cliënt van de Schaafsma Kliniek is het belangrijk om op de hoogte te zijn van uw rechten en mogelijkheden met betrekking tot vergoedingen voor ongecontracteerde zorg door zorgverzekeraars. Hieronder leggen we uit wat dit betekent en wat u moet weten:

 

1. Ongecontracteerde zorg:

Schaafsma Kliniek kan ervoor kiezen om geen contract te sluiten met bepaalde zorgverzekeraars. In dit geval wordt de zorg die u ontvangt "ongecontracteerde zorg" genoemd.

 

2. Vergoeding door zorgverzekeraars:

Volgens de Nederlandse wetgeving hebben zorgverzekeraars de verplichting om in ieder geval een deel van de kosten voor ongecontracteerde zorg te vergoeden aan hun verzekerden.

De exacte vergoeding varieert per zorgverzekeraar en polis, en kan afhankelijk zijn van de voorwaarden van uw zorgverzekering.

 

3. Eigen bijdrage en restitutiepolis:

Bij ongecontracteerde zorg kan het zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen voordat uw zorgverzekeraar tot vergoeding overgaat.

Houd er rekening mee dat een restitutiepolis meestal een hogere vergoeding biedt voor ongecontracteerde zorg in vergelijking met een naturapolis.

 

4. Informatie bij uw zorgverzekeraar:

Raadpleeg altijd de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering om te begrijpen hoeveel en onder welke voorwaarden ongecontracteerde zorg wordt vergoed.

Neem indien nodig contact op met uw zorgverzekeraar om duidelijkheid te krijgen over uw vergoedingsrechten.

 

5. Eigen keuzevrijheid:

Als verzekerde heeft u het recht om te kiezen voor zorgverleners, ook als deze geen contract hebben met uw zorgverzekeraar.

Uw zorgverzekeraar mag u niet verplichten om naar een gecontracteerde zorgverlener te gaan.

Het is belangrijk om voorafgaand aan uw behandeling of consult goed op de hoogte te zijn van de vergoedingsmogelijkheden voor ongecontracteerde zorg. Zo kunt u een weloverwogen keuze maken over de zorg die u wenst te ontvangen. Neem contact op met uw zorgverzekeraar voor specifieke informatie over uw vergoedingsrechten en -voorwaarden.

 

U als cliënt, bent zelf verantwoordelijk voor de juiste informatie over de vergoedingen van uw zorgverzekeraar. Deze informatie dient u te krijgen van uw zorgverzekeraar. De Schaafsma Kliniek heeft en neemt hier geen verantwoordelijkheid in.

Schaafsma

Kliniek voor Diagnostiek en Lijfstijl

Locatie Berg en Bosch
Professor Bronkhorstlaan 10, Gebouw 64
3723 MB Bilthoven

+31 (0)30-7852428 
info@schaafsmakliniek.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
7.30 tot 19.30 uur

Zaterdag
8.00 tot 13.00 uur