Duurzame Vitale Organisatie

“Transparante begeleiding in een duurzame oplossing voor werkgever én werknemer richting een vitale organisatie.“

DVO is een onderdeel van de Schaafsma Kliniek en helpt bij het verminderen van gezondheidsrisico op verzuim door:

Schaafsma Kliniek wordt ingeschakeld door Icara voor onafhankelijke beoordeling van de gezondheidsklachten en medische beperkingen van werknemers die langdurig ziek en arbeidsongeschikt zijn.

Vaak gebeurt het dat de werknemer niet of niet goed een medische diagnose heeft gekregen waardoor de behandeling niet aanslaat of nog adequaat is. Hierdoor zit de werknemer vaak onnodig lang in het ziekteverzuim proces.

Schaafsma

Kliniek voor Diagnostiek en Lijfstijl

Locatie Berg en Bosch
Professor Bronkhorstlaan 10, Gebouw 64
3723 MB Bilthoven

+31 (0)30-7852428 
info@schaafsmakliniek.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
7.30 tot 19.30 uur

Zaterdag
8.00 tot 13.00 uur