Klachten en Geschillen

In de Schaafsma Kliniek nemen wij goede zorg serieus en vinden wij het belangrijk dat onze cliënten tevreden zijn. In onze kliniek en daarbuiten doen we onze uiterste best om u naar volledige tevredenheid te helpen, vanaf uw eerste bezoek tot aan uw volledige herstel. Ondanks alle aandacht en inzet kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. U kunt dan een klacht indienen.

  • U kunt erop rekenen dat wij uw klacht altijd serieus nemen.
  • Het indienen van uw klacht geeft ons de mogelijkheid om samen met u een oplossing te vinden.
  • Ook helpt het ons om de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening te optimaliseren.

Wat moet u doen als u een klacht heeft?

Onze voorkeur gaat ernaar uit om een oplossing te vinden zo dicht mogelijk bij de plaats waar uw klacht is ontstaan. Wij verzoeken u daarom eerst te proberen met de direct betrokken persoon(en) tot overeenstemming te komen. Indien u uw klacht niet met de betrokkene kunt of wilt bespreken, kunt u zich wenden tot de contactpersoon van de kliniek. Klachten kunt u per e-mail sturen naar contact@schaafsmakliniek.nl.

Vriendelijk verzoeken wij u de betrokken persoon(en) te vermelden. Daarnaast kunt u ook contact opnemen met de klachtencommissie van de beroepsorganisatie van de desbetreffende zorgverlener.

Hoe werkt de klachtencommissie van een beroepsorganisatie?

Als de klachtencommissie uw klacht heeft ontvangen, informeert zij u over de verdere procedure.

Daarbij kan aan u de vraag worden voorgelegd of u wilt proberen uw klacht eerst via bemiddeling tussen u en uw beroepsbeoefenaar op te lossen. U bent daartoe niet verplicht. U kunt ervoor kiezen om de klacht direct door de klachtencommissie te laten behandelen.

Bemiddeling

Kiest u voor bemiddeling, dan zal de secretaris van de klachtencommissie aan de beroepsbeoefenaar vragen of hij bereid is mee te werken aan bemiddeling. Is dit het geval dan wordt een bemiddelaar ingeschakeld. De bemiddelaar neemt met u en de beroepsbeoefenaar contact op voor een bemiddelingsgesprek. Een bemiddelingsgesprek duurt in de meeste gevallen ongeveer een uur.

De bemiddeling wordt afgerond met een schriftelijke bevestiging van de resultaten van de bemiddeling en de eventueel gemaakte afspraken. Als het niet lukt de klacht via bemiddeling op te lossen, kunt u de klacht alsnog schriftelijk voorleggen aan de klachtencommissie.

Klachtencommissie

Om uw klacht goed te kunnen beoordelen, verzamelt de klachtencommissie alle informatie die zij daarvoor nodig heeft. Zij vraagt u en de beroepsbeoefenaar een schriftelijke toelichting te geven op wat er is gebeurd. Ook komt het voor dat de klachtencommissie u en de beroepsbeoefenaar uitnodigt voor een hoorzitting, waarin u een mondelinge toelichting kunt geven op uw klacht.

Na het onderzoek doet de klachtencommissie een schriftelijke uitspraak over uw klacht. Zij oordeelt of uw klacht gegrond, dan wel ongegrond is. Daarbij kan de commissie door middel van een aanbeveling aangeven welke maatregelen de beroepsbeoefenaar kan nemen om een soortgelijke klacht in de toekomst te voorkomen.

Schaafsma

Kliniek voor Diagnostiek en Lijfstijl

Locatie Berg en Bosch
Professor Bronkhorstlaan 10, Gebouw 64
3723 MB Bilthoven

+31 (0)30-7852428 
info@schaafsmakliniek.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
7.30 tot 19.30 uur

Zaterdag
8.00 tot 13.00 uur