Onze huisregels

In deze algemene voorwaarden vindt u onder meer onze huisregels, informatie over onze betalingscondities- en voorwaarden, een verwijzing naar onze privacy statement en de wijze waarop wij als kliniek met een eventuele klacht omgaan.

Indien u opmerkingen of ideeën heeft ter verbetering van onze dienstverlening dan stellen wij dit zeer op prijs. U kunt dit zowel mondeling als schriftelijk aan ons doorgeven.

Onze huisregels

 • Patiënten/cliënten dienen zich bij aanmelding te kunnen identificeren via een geldig legitimatiebewijs, zoals een paspoort of ID-kaart. Een rijbewijs is ook toegestaan;
 • In onze kliniek wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), medische specialisten Richtlijnen voor medisch handelen (RMH), richtlijnen diëtiek van de Nederlandse Vereniging van diëtisten(NVD);
 • Op al onze gegevens is het privacyreglement van toepassing;
 • Een ieder dient zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen; het management behoudt zich het recht voor om personen die zich hier niet aan houden de toegang tot de kliniek te ontzeggen;
 • Schaafsma Kliniek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal of beschadiging van eigendommen van bezoekers in de kliniek of daarbuiten;
 • Gelieve uw fiets, brommer, motor of auto te parkeren in de daarvoor bestemde fietsenrekken of parkeerplaatsen en wel zodanig dat anderen daar geen overlast van ondervinden en de toe- en doorgang voor hulpdiensten is gegarandeerd;
 • Gelieve de lectuur, die u tijdens het wachten leest, terug te leggen op de daarvoor bestemde plaats als u de wachtruimte verlaat;
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van de medewerkers of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie) op te volgen;
 • Roken is niet toegestaan in het gehele pand of bij de voordeur;
 • Wij verzoeken u gebreken of storingen direct te melden bij één van onze medewerkers;
 • Een eigen handdoek meenemen is verplicht tijdens de trainingen en behandelingen m.u.v. één van de wellness massages;
 • Gelieve de oefenzaal alleen met schoon schoeisel te betreden.

Onze betalingscondities- en voorwaarden

De kliniek heeft geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Behandelingen onder niet-gecontracteerde zorg worden niet volledig vergoed. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk per zorgverzekeraar én polis. Zorgverzekeraars zijn verplicht om minimaal 65% van hun marktconform tarief te vergoeden. Wij wijzen u erop dat u zelf verantwoordelijk bent om te weten of u een vergoeding krijgt en hoe hoog deze vergoeding zal zijn.

Wilt u de factuur indienen bij uw zorgverzekeraar dan hebben wij uw BSN, geboortedatum, NAW gegevens, rijbewijsnummer of paspoortnummer ter identificatie nodig. Hebben wij deze gegevens niet in ons bezit dan maken wij de factuur op zonder deze gegevens en kunt u de factuur niet vergoed krijgen ook niet gedeeltelijk.

Wij proberen u de factuur aan het einde van de maand tot max. 6 maanden na behandeling per e-mail of per post naar u te sturen. U dient bij ontvangst van de factuur de betaling binnen 14 dagen over te maken op genoemde bankrekeningnummer op uw factuur. U kan de rekening vervolgens zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Per verzekeraar is het verschillend hoeveel vergoeding zij geven voor behandelingen van niet-gecontracteerde zorgverleners.

Diverse collega’s in de Schaafsma Kliniek zijn persoonlijk wel gecontracteerde zorgverleners, wat betekent dat de verzekering de behandelingen wel (geheel of gedeeltelijk) vergoedt. Als u wilt weten welke zorgprofessional gecontracteerd is in de Schaafsma Kliniek dan kunt u contact met ons opnemen.

Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden volledig in rekening gebracht;

Mocht u niet verzekerd zijn voor één van onze medische- of paramedische diensten en deze wel nodig hebben, dan is het uiteraard mogelijk om u te laten behandelen op eigen rekening. Hiervoor ontvangt u dan van ons een factuur;

U blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de betaling binnen 14 dagen;

Onze tarieven zijn vastgesteld en te vinden op onze website bij elke dienstverlening;

De factuur dient u binnen 14 dagen na de factuurdatum te voldoen;

Indien u de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet treed verzuim in, uw ontvangt eerst berichten vanuit de Schaafsma Kliniek per opgegeven e-mailadres, woonadres of telefoonnummer ter herinnering om te betalen alvorens wij incassomaatregelen nemen;

Na het verstrekken van onze herinneringsberichten om de factuur te betalen treedt verzuim in en is Schaafsma Kliniek vrij om incassomaatregelen te nemen;

Alle kosten die gemaakt worden ten behoeve van de incasso, waaronder ook de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van u als debiteur. En worden dus bij het oorspronkelijke factuurbedrag geteld.

Schaafsma

Kliniek voor Diagnostiek en Lijfstijl

Locatie Berg en Bosch
Professor Bronkhorstlaan 10, Gebouw 64
3723 MB Bilthoven

+31 (0)30-7852428 
info@schaafsmakliniek.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
7.30 tot 19.30 uur

Zaterdag
8.00 tot 13.00 uur